Quét mã QR tải app đặt thợ bảo dưỡng điều hòa
 

 

 

 

 

Bảo dưỡng và sửa chữa máy điều hòa

bảo dưỡng và sửa chữa điều hòa

Chương trình tư vấn lựa chọn và sử dụng máy điều hòa được thực hiện bởi VTV2 phối hợp cùng chuyên gia của Rada trong chương trình Lựa chọn thông thái nhằm cung cấp một góc nhìn tổng quan về việc mua sắm, lắp đặt, sử dụng, bảo quản và sửa chữa máy điều hòa trong gia đình.

Phần 4: Bảo dưỡng và sửa chữa máy điều hòa trong gia đình

Link chương trình: https://vtv.vn/video/lua-chon-thong-thai-lua-chon-dieu-hoa-tap-4-442329.htm

Lỗi thường gặp ở điều hòa - cập nhật